Farní sbor Českobratrské církve evangelické Dvakačovice
Vážená sborová rodino píši vám další dopis, abych vás seznámil se změnou, která nastala v souvislosti s oznámením vlády ČR o obnovení konání veřejných bohoslužeb. Vycházím tak z dopisu synodní rady Českobratrské církve evangelické z 21. dubna 2020 nazvaným „Pokyny synodní rady k mimořádné situaci – obnovení veřejných bohoslužeb“ a vycházím také z SMS a telefonických reakcí některých členů staršovstva. Počínaje pondělím 27. dubna 2020 lze konat veřejné bohoslužby s účastí do 15 osob. Od pondělí 11. května do 30 osob. Od pondělí 25. května do 50 osob. Od pondělí 8. června bez omezení. Tento pokyn vlády však není obsažen v opatření ministra zdravotnictví a počítá i s tím, že může být náhle změněn, pokud by došlo k zásadnímu zvratu v počtu nakažených. Tzn. že k obnovení bohoslužeb u nás, v dvakačovickém sboru, dojde v neděli 3. května 2020 od 9 hod. Bohoslužby lze konat za splnění následujících podmínek: dodržování odstupu 2 metrů, netýká se členů jedné domácnosti; před vstupem si každý musí dezinfikovat ruce (koupil jsem k tomu dezinfekci v rozprašovači), doporučuje se dezinfekce rukou i při odchodu; platí nadále povinnost nošení roušek; délka bohoslužeb se zbytečně neprodlužuje; vynechává se pozdravení pokoje a podávání rukou obecně; bohoslužebný prostor by měl být řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice, apod.); omezuje se přístup věřících do dalších míst v kostele a mimo hlavní bohoslužebný prostor.
vložil/a DE 26.04.2020 08:35

INFO – KONÁNÍ BOHOSLUŽEB – NOUZOVÝ STAV – OMEZENÍ POHYBU

Na Velký pátek 10.4.2020 a Neděli Vzkříšení 12.4.2020 budete o konání bohoslužeb informováni podle aktuální situace. Sledujte prosím seriózní zprávy na ČT24, internetové stránky farního sboru a své mobily. Pokud proběhnou bohoslužby s VP, bude podáván pouze chléb, anebo se VP konat nebude.

Neděle 22.3., 29.3., 5.4.2020 se bohoslužby konat nebudou.

vložil/a DE 17.03.2020 17:22
„Čiňte pokání,“ jinými slovy „Změňte svůj život“ (Mt 4, 17), protože začal nový způsob života. Čas, kdy jste žili pro sebe, je u konce. Nyní je čas žít s Bohem a pro Bohem, s ostatními a pro ostatní a s láskou a pro lásku.
vložil/a DE 17.03.2020 16:45

INFO

Na Velký pátek 10.4.2020 a Neděli Vzkříšení 12.4.2020 budete o konání bohoslužeb informováni podle aktuální situace. Sledujte prosím seriózní zprávy na ČT24, internetové stránky farního sboru a své mobily. Pokud proběhnou bohoslužby s VP, bude podáván pouze chléb anebo se VP konat nebude.
vložil/a DE 17.03.2020 16:44
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v zemi a na základě doporučení vedení církve se nebudou do odvolání konat bohoslužby a sborové akce. V případě nutnosti prosím kontaktujte pouze telefonicky kazatele, tel. 606 822 435 nebo kurátora, tel. 724 554 635.
vložil/a DE 14.03.2020 09:38
Počítadlo.cz