Farní sbor Českobratrské církve evangelické Dvakačovice

Pozvání k bohoslužbám

Neděle, 23.12.2018, 9.00, Bohoslužby IV. neděle adventní (na faře)

Pondělí, 24.12.2018, 15.00, Štědrodenní pobožnost (v kostele)

Úterý, 25.12.2018, 9.00, Bohoslužby Narození Páně se svatou Večeří Páně (na faře)

Neděle, 30.12.2018, 9.00, I. neděle po Narození Páně (na faře, f. Ladislav Havelka)

Úterý, 1.1.2019, 9.00, Bohoslužby novoroční se svatou Večeří Páně (na faře)

Neděle, 6.1.2019, 9.00, II. neděle po Narození Páně (na faře)

vložil/a DE 15.12.2018 11:14
Pozvání k bohoslužbám Neděle, 23.12.2018, 9.00, Bohoslužby IV. neděle adventní (na faře) Pondělí, 24.12.2018, 15.00, Štědrodenní pobožnost (v kostele) Úterý, 25.12.2018, 9.00, Bohoslužby Narození Páně se svatou Večeří Páně (na faře) Neděle, 30.12.2018, 9.00, I. neděle po Narození Páně (na faře, f. Ladislav Havelka) Úterý, 1.1.2019, 9.00, Bohoslužby novoroční se svatou Večeří Páně (na faře) Neděle, 6.1.2019, 9.00, II. neděle po Narození Páně (na faře)
vložil/a DE 15.12.2018 11:07

Dvakačovický posel 2018 postně - velikonoční

Když se za někoho modlíme

Když ve svých modlitbách prosíme Boha, vězme, že ho dojímá, když vidí duši i člověka, jak se usilovně modlí a za něco prosí. Přímluvná modlitba, která argumentuje a má odvahu a trpělivost promlouvat zpříma k Pánu dochází vyslyšení. Vždy je v ní nezbytná trpělivost. Nemůžeme někomu slíbit modlitbu a potom věc odbýt jedním či dvěma Otčenáši. Nikoli. Řekneš-li někomu, že se za něho budeš modlit, musíš se vydat na cestu a to si žádá trpělivost. Písmo svaté je plné příkladů vytrvalosti a schopnosti ubírat se trpělivě vpřed: kananejská žena či slepec v Jerichu. Proto je k přímluvné modlitbě zapotřebí dvou věcí: odvahy-odhodlanosti a trpělivosti. Chci-li, aby Pán mou prosbu vyslyšel, musím jít a klepat na dveře, klepat na srdce Boží. A klepat na své srdce, protože moje srdce je do toho zapojeno. Jestliže moje srdce není zapojeno, pokud jde o onen požadavek, onoho člověka, za něhož se mám modlit, nebude mít odvahu, ani trpělivost. Cesta přímluvné modlitby spočívá v tom, že se zapojujeme, bojujeme, pokračujeme a postíme se. Pán ať nám daruje tuto milost. Milost modlit se před Bohem svobodně jako děti, modlit se s naléháním a trpělivostí. Ale především s vědomím toho, že mluvím se svým Otcem a můj Otec mi naslouchá. Pán ať nám pomáhá činit pokroky v přímluvné modlitbě. Amen.

Pozvání k bohoslužbám

Neděle Květná, 25. března, 9.00, na faře

Velký pátek, 30. března, 9.00, SVP, na faře, f. L. Havelka

Neděle Velikonoční, 1. dubna, 9.00, SVP, v kostele

Neděle 1. po Velikonocích, 8. dubna, 9.00, v kostele

Ať vám a vašim blízkým žehná Hospodin, ať chrání vaše kroky.

vložil/a DE 24.03.2018 13:12

Advent a Vánoce 2017

Neděle, 17.12.2017, 9.00, III. adventní (na faře)

Neděle, 24.12.2017, 9.00, IV. adventní (na faře)

a 15.00, Štědrovečerní besídka se zpěvem koled a Betlémským světlem (v kostele)

Pondělí, 25.12.2017, 9.00, Bohoslužby Narození Páně, se svatou Večeří Páně (na faře)

Neděle, 31.12.2017, 9.00 závěr občanského roku (na faře)

Pondělí, 1.1.2018, 9.00 novoroční se svatou Večeří Páně (na faře)

Neděle, 7.1.2018, 9.00, I. neděle po Narození Páně (na faře)

vložil/a DE 16.12.2017 19:02
NOC KOSTELŮ –-- 9.6.2017 –-- DVAKAČOVICE --- Promítání německo-amerického historického filmu --- Luther – rebel, génius, liberál (2003) --- Ve 21.00 HOD.
vložil/a DE 04.06.2017 20:01
Počítadlo.cz