Farní sbor Českobratrské církve evangelické Dvakačovice
Sbor ČCE ve Dvakačovicích děkuje všem, kdo přispěli jakoukoliv finanční částkou do fondu na opravu kostela.
Sbírka darů probíhá formou příspěvků na účet Farního sboru ČCE ve Dvakačovicích: 190653466/0300, nebo osobními dary prostřednictvím zástupců sboru.
Počítadlo.cz