Díkůčinění s hostem M. Heroldem, jezuitou a historikem 4.10.2015