Zasedání Jeronýmovy jednoty Chrudimského seniorátu 22.6.2014