Přednáška s besedou - Křesťanství a islám - osobní zkušenosti s migranty a uprchlíky v ČR - Mikuláš Vymětal a Nisan Jazairi 25.2.2016