Přednáška o Ukrajině - Hana Pfannová z Diakonie ČCE 15.4.2016