Adventní koncert 2012


Adventní koncert 2.12.2012 benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován na opravu varhan Semper collegium: Noema Erba, soprán Tomáš Johancsík, flétna Jan Linhart, kontrabas Daniel Štulpa, klávesy Dětský pěvecký sbor ČČK Chrudim Klíčenky