Farní sbor Českobratrské církve evangelické Dvakačovice
Současnost a snaha o záchranu kulturní památky
Kostel Českobratrské církve evangelické ve Dvakačovicích je významnou stavbou architekta Františka Schmoranze. Jmenovaný stavitel projektoval například katedrálu v Poličce, spojenou později s hudebním skladatelem Bohuslavem Martinů.
Kostel ve Dvakačovicích je postavem v neorománském slohu a je dominantou zdejšího kraje. Váže významným způsobem k historii reformace na Chrudimsku a Pardubicku, zdejší farní sbor se stal základnou pro vznik dalších farních sborů. Je proto právem považován za kulturní památku prvořadého významu v regionu. Svého docenění se památka dočkala až v období po roce 1989. Po delším zvažování a jednání v rámci farního sboru bylo rozhodnuto zažádat o zařazení kostela do seznamu státem chráněných kulturních památek. Dne 10.10.2006 byl kostel prohlášen kulturní památkou.
Kostel byl již v minulosti opravován. Ve 20. letech 20. století byla opravena střecha a věž pokryta měděným plechem. V letech 1965-1969 byl kostel opraven, tato oprava se týkala zejména nové omítky a vymalování interiéru. Výzdoba interiéru je dílem akademického malíře Vojmíra Vokolka.
Jako mnohem vážnější problém se však dlouhá léta jevila statika kostela. Praskliny ve zdivu se hrozivě táhnou od střešní části k obloukům oken. Místy se rozevírají až do šířky jednoho centimetru. V devadesátých letech začala výrazně opadávat omítka a koncem let devadesátých byly odkryté poměrně velké plochy zdiva. Bylo zřejmé, že oprava je nutná, jinak déšť a povětrnostní podmínky budou dále narušovat samotné odkryté zdivo.
Během dlouhých diskuzí, které jako by celé roky nikam nevedly, se ozývaly dva základní názory. "Když kostel omítneme, bude praskat dále a omítka opět opadá. Ale když budeme uvažovat o zajištění statiky, nemáme na to peníze." Tyto debaty končily obligátním: "Bylo by nejlepší, kdyby se na to někdo podíval." Po roce 2000 se na kostel přišlo podívat několik odborníků se stejným výsledkem. Je nutné nejprve zajistit plány budovy, nechat jej zaměřit a nechat vypracovat projektovou dokumentaci k opravě. Zde nastal problém. "To všechno sice může zajistit bratr farář, ale nebude to moc drahé?"
V roce 2006 byl kostel přijat mezi chráněné památky a sbor začal s jeho rozsáhlou opravou. S finanční pomocí členů církve, sponzorů, Pardubického kraje a Ministerstva kultury bylo provedeno statické zajištění vnitřního a vnější pláště včetně opravy střechy. V roce 2010 evangelický sbor získal dotaci z Programu rozvoje venkova ze Státního zemědělského intervenčního fondu, díky nimž provedl na kostele všechny restaurátorské práce a obnovil fásadu do původního stavu. Celkové náklady na záchranu této významné církevní památky dosáhly téměř 6.5 mil Kč.
Počítadlo.cz